Logo
Newsletter - Novinky emailom

Zadajte svoj email a vždy budete vedieť o novinkách ako prvý !

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky /e-shopu www.chyza.sk/ je spoločnosť HMC Slovakia s.r.o., so sídlom Cementárenska cesta 16, 97401 Banská Bystrica.
 2. Predávajúcim je spoločnosť HMC Slovakia s.r.o., so sídlom Cementárenska cesta 16, 97401 Banská Bystrica
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.chyza.sk je spoločnosť HMC Slovakia s.r.o., so sídlom Cementárenska cesta 16, 97401 Banská Bystrica
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predajca je platcom DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Objednávka ako aj všetky jej súčasti - potvrdzujúce emaily, sú archivované u predajcu a k nahliadnutiu - klientom sú k dispozicii.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru) neplatí pri zákazkovej výrobe. Pri objednávke nad 400,- eur je požadovaná záloha 30 % z hodnoty objednávky.
  2. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.
  3. platbou na základe splátkového systému HomeCredit.
  4. Platba na základe darčekového poukazu.
 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

         Zľavy alebo ine benefity sa riadia momentálnou akciou, ako je to dané v čase objednávky, s pravidla to môže byť: zvyhodnená cena dopravy, doprava zdarmama, zľava v percentách. Túto zľavu nie je možné si nárokovať, je pridelená automaticky, po splnení podmienok, ktoré su pevne definované v procese vytvárania objednávok. Predajca ma právo kedy koľvek túto akciu zmeniť, zrušiť - neplatí už pre vytvorené objednávky.

 1. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 Článok V.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota tovaru je vo všeobecnosti v trvaní 2 – 5 týždňov dodacia doba, môže byť  predlžená až na 16 týždňov,  od vytvorenia/zaplatenia objednávky, naším úsilím je dodať zákazníkovi tovar v čo najkratšom možnom čase. (V prípade platby vopred prevodom na účet, sa dodacia lehota počíta až od pripísania platby na náš účet.) (V prípade nákupu na splátky sa spomínaná dodacia lehota počíta až od schválenia splátkového kalendára spoločnosťou zastupujúcou produkt Home Credit).

Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, že si to vyžiada výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti, aj také, ktoré predajca nemôže predpokladať.  Za predĺženú čakaciu dobu zákazníkovi nevzniká nárok na zľavu alebo inú kompenzáciu.

Dodávka tovaru bude vykonaná spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne v popise tovaru. Predávajúci pod pojmom poštovné a balné (vlastná doprava predajcom, SPS s.r.o.) účtuje prepravné náklady. Cena dopravy sa odvíja od hmotnosti a objemu zásielky. Cena za dopravu je 15,-€ s DPH, cena za nadrozmerný balík/y je automaticky prepočítana podla súčtu hmotnosti jednotlivých produktov, konečná cena za dopravu je zobrazená v košíku e-shopu. Tovar je označený príslušnou cenou za poštovné pri vytváraní objednávky. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Odber zo zahraničia je možný, len po dohode s predajcom, dohodu je potrebné vykonať pred samotným objednaním tovaru, služby. Zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní, prípadné nedostatky (zjavné poškodenia kartónu, fólie, tovaru) uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky vystavuje zákazníka riziku zamietnutia reklamácie. Súčasťou dodávky nie je montáž objednaného tovaru, ani vynášanie tovaru do domu kuriérskou službou. Tieto služby je možné doobjednať. O cene za tieto služby sa prosím informujte vopred na chyza@chyza.sk.

 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 2. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 4. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 1.                                     kuriérskej spoločnosti,
 2.                                      vlastnou dopravou,

 Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1.a. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné služby neúčtujeme plný poplatok za dopravu. Táto akcia je obmedzená časovo a trvá do odvolania.

 

 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi), alebo nákupom cez splátkovú spoločnosť HOME CREDIT účtujeme službu dopravy nasledovne:

 

2.a. Pri doprave Kuriérskou spoločnosťou s doručením 1 pracovného dňa po expedícii z nášho skladu – individuálne podľa hmotnosti tovaru- tovarov. a to: do hmotnosti 80kg 15,- € s DPH, pri hmotnosti nad 80kg je cena dopravy automaticky prepočítana podla súčtu hmotnosti jednotlivých produktov, konečná cena za dopravu je zobrazená v košíku e-shopu), poplatok za Službu dobierka je spoplatnený sumou 1,5,-€ s DPH.

2.b. Pri doprave vlastnou dopravou sa cena vždy rovná sume 15,-€ s DPH do hmotnosti 80kg. Nad 80kg je automaticky prepočítana podla súčtu hmotnosti jednotlivých produktov, konečná cena za dopravu je zobrazená v košíku e-shopu.

3. Predávajúci doručí tovar, podla jeho možností a povahy tovaru buď vlastnou prepravou alebo kuriérskou spoločnosťou SPS s.r.o.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku - pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť náš email. Chyza@chyza.sk kde je potrebné do predmetu napísať odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ďalej meno priezvysko, adresu, číslo objednávky a číslo účtu.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

8.      Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na adrese internetového obchodu : www.chyza.sk. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená, že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček.

Článok X.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

Článok XII.

                                                                                     

Ochrana osobních údajov e-shopu www.chyza.sk

 

 1. Spoločnosť HMC Slovakia s.r.o. so sídlom Starohorská 72,97411 Banská Bystrica IĆO 48223221, Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 28460/S (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej  len  „Nariadenie“), nasledujúce  osobné údaje:
 • Meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo
 • v prípade organizácie IĆO, DIĆ a IĆ DPH

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie ktoré vyplýva z objednávky, pokiaľ medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie – spracovania je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov  od realizácie poslednej  časti plnenia podľa  zmluvy, pokiaľ sa nepožaduje iný právni predpis uchovania zmluvy, dokumentácie po dobu dlhšiu. Také spracovanie je možné na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné  pro splnenie  právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmu správcu.

 

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné informácie í, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ  jej kupujúci neodmietne . Tieto informácie a zasielanie noviniek, je možné kedy kôl vek a akým koľ vek spôsobom odhlásiť, napríklad zaslaním e-mailu alebo pre klikom na odkaz ODHLÁSIT v obchodnom  alebo informačnom emaily,  

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané HMC Slovakia s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pro tohoto správcu spracovávajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychle, prevádzkované spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;
  2. Poskytovateľom prepravnej služby : Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217 , Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
   Založenie spoločnosti: 1992

Osobní údaje nebudú poskytnuté y do tretích krajín mimo EU.

 

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenú. Správcu je možné kontaktovat na emailovej  adrese : chyza@chyza.sk

 

 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky chyza.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu využívané za účelom:
  • merenia návštevnosti webových stránok a vytváraniu štatistik týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • Základných funkčnosti webových stránok.
  • Identifikáciu typu zariadenia / mobilný telefón , laptop./

 

 • zber cookies za účelom uvedeným výše môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia

 

 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď to nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktoré je dostupné v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú pre fungovanie webu.

 

 • Pokiaľ návštevník znesie námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takomto  prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

 

 • Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváraniu štatistik týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. 

 

 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovateľom služby Heuréka , Heureka Shopping s.r.o , Karolinská 650/1
  186 00 Praha 8 – Karlín Česká Republika C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe IČO: 02387727
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand VCanal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland IČO: IE9692928F

 

 

 

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedy koľvek zasielanie  obchodných informácii,
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
  • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov , výmaz prevedieme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami  správcu,
  • na prenositeľnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
  • požadovať kópiu zapracovávaných osobných údajov,
  • na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia byli porušene v dôsledku spracovania  Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  • podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

 Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.7.2019

 V Banskéj Bystrici,1.7.2019                                            

 

                                                                                           Martin Figa - konateľ spoločnosti

 

 

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.